SPAN Logo
 

KASAMA Vol. 24 No. 3 / July-August-September 2010 / Solidarity Philippines Australia Network
 

Sister Bunji Sister Friend
 

Sr. Carmen ‘Menggay’ Balazo, fmm
 

Sister Carmen 'Menggay' Balazo fmm

Further Reading:
Eruption and Exodus: Mt. Pinatubo and the Aytas of Zambales, Lubos na Alyansa ng mga Katutubong Ayta ng Sambales (LAKAS), Negrito People’s Alliance of Zambales, Botolan, Zambales, Philippines, 1991.
 

Related Articles: