SPAN Logo
 

KASAMA Vol. 24 No. 2 / April-May-June 2010 / Solidarity Philippines Australia Network
 

New IWSS Multilingual Resources
 

Cover and design by Rachel ApeltBRISBANE — 22nd of JUNE 2010:
 

Today IWSS launched their new multilingual resources on domestic violence. These new resources were made possible through funding provided by the Department of Communities and generous permission to utilise and adapt existing resources from the Gold Coast Domestic Violence Prevention Centre and Multicultural Families Organisation.

The resource is available in English, and in fifteen community languages: Arabic, Bosnian, Chinese, Dari, Farsi, French, Hindi, Japanese, Juba Arabic, Russian, Spanish, Tagalog, Thai, Turkish, and Vietnamese.

Immediately following the launch there was a training workshop for workers on creatively using translated resources with women from non-English speaking backgrounds. (NESB).


Ang Suportang Serbisyo sa Migranteng Kababaihan ay may mga empleyado na nagbibigay ng emosyonal na suporta, impormasyon, tulong at pagpapayo sa mga kababaihan na nanggaling sa nga bansang hindi-Ingles ang pangunahing wika, na nasa kalagayan ng karahasan sa pamamahay at/o dili kaya ay nagahasa o naging biktima ng sekswal na pananamantala.

ANG KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN AY ISANG KRIMEN


Immigrant Women’s Support Service provides emotional support, counselling and advice for women from non-English speaking backgrounds who are experiencing domestic violence or sexual violence.

VIOLENCE AGAINST WOMEN IS A CRIME

 

IMMIGRANT WOMEN’S SUPPORT SERVICE (IWSS),
EMAIL: mail@iwss.org.au — WEBSITE: http://www.iwss.org.au
DOMESTIC VIOLENCE PROGRAM, PHONE: (07) 3846 3490 — FAX: (07) 3844 8467
SEXUAL ASSAULT PROGRAM, PHONE: (07) 3846 5400 — FAX: 3846 5619